Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zlievarenstvo496 SGWaAP
0.449prášková_metalurgia708 SGWaAP
0.450materiálové_inžinierstvo816 SGWaAP
0.456zlievarenský517 SGWaAP
0.466metalurgia3106 SGWaAP
0.472hutníctvo6626 SGWaAP
0.491gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.496zlievarenská748 SGWaAP
0.514strojársky10701 SGWaAP
0.520trieskové_obrábanie659 SGWaAP
0.524strojníctvo813 SGWaAP
0.527strojárska15796 SGWaAP
0.535strojárstvo19092 SGWaAP
0.541priemyselné_inžinierstvo1096 SGWaAP
0.544cestné_staviteľstvo487 SGWaAP
0.548drevárstvo1109 SGWaAP
0.549metalurgický1486 SGWaAP
0.550kovospracujúci1028 SGWaAP
0.551hutnícky5309 SGWaAP
0.556sklársky_priemysel1032 SGWaAP