Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zlievarenský517 SGWaAP
0.446sklársky3158 SGWaAP
0.456metalurgický1486 SGWaAP
0.456zlievarenstvo496 SGWaAP
0.490hutnícky5309 SGWaAP
0.501zlievarenská748 SGWaAP
0.508strojársky10701 SGWaAP
0.508gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.521trieskové_obrábanie659 SGWaAP
0.525prášková_metalurgia708 SGWaAP
0.533kovospracujúci1028 SGWaAP
0.538kovoobrábací764 SGWaAP
0.539tehliarsky859 SGWaAP
0.545výkovok998 SGWaAP
0.549obrábací_stroj4956 SGWaAP
0.552petrochemický_priemysel1049 SGWaAP
0.560gumárenský1105 SGWaAP
0.563drevospracujúci1525 SGWaAP
0.570sklársky_priemysel1032 SGWaAP