Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.268chamtivosť12734 SGWaAP
0.281hrabivosť918 SGWaAP
0.346zištnosť649 SGWaAP
0.359lakomosť2032 SGWaAP
0.403nenásytnosť2723 SGWaAP
0.410lakomstvo3062 SGWaAP
0.423pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.429spupnosť1331 SGWaAP
0.434nečestnosť1799 SGWaAP
0.434prospechárstvo653 SGWaAP
0.434samoľúbosť4704 SGWaAP
0.448karierizmus930 SGWaAP
0.463sebeckosť3270 SGWaAP
0.463márnivosť3421 SGWaAP
0.469nadutosť2296 SGWaAP
0.470sebectvo10545 SGWaAP
0.470márnomyseľnosť2464 SGWaAP
0.476zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.477vypočítavosť4835 SGWaAP
0.478bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.480mamonárstvo416 SGWaAP
0.481nepoctivosť1014 SGWaAP
0.492nemravnosť3259 SGWaAP
0.504zhýralosť589 SGWaAP