Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zištnosť649 SGWaAP
0.346ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.367prospechárstvo653 SGWaAP
0.370hrabivosť918 SGWaAP
0.387vypočítavosť4835 SGWaAP
0.413nečestnosť1799 SGWaAP
0.431sebeckosť3270 SGWaAP
0.432lakomosť2032 SGWaAP
0.435lakomstvo3062 SGWaAP
0.439chamtivosť12734 SGWaAP
0.454zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.458pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.460karierizmus930 SGWaAP
0.463sebectvo10545 SGWaAP
0.463závisť36213 SGWaAP
0.478samoľúbosť4704 SGWaAP
0.478márnivosť3421 SGWaAP
0.481nepoctivosť1014 SGWaAP
0.485zištná570 SGWaAP
0.489podlosť3793 SGWaAP
0.493nízkosť1407 SGWaAP
0.507faloš4791 SGWaAP
0.508domýšľavosť1966 SGWaAP
0.509spupnosť1331 SGWaAP