Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zhmotniť7464 SGWaAP
0.386zhmotňovať3318 SGWaAP
0.527pretaviť22264 SGWaAP
0.550pretvoriť12736 SGWaAP
0.637vdýchnuť16701 SGWaAP
0.637vteliť2197 SGWaAP
0.640vnuknúť5964 SGWaAP
0.640pretavovať2676 SGWaAP
0.668pretransformovať11468 SGWaAP
0.673stelesniť2093 SGWaAP
0.674sprítomniť2981 SGWaAP
0.689dotvoriť15787 SGWaAP
0.696pretvárať11794 SGWaAP
0.699zvečniť9476 SGWaAP
0.701vyjaviť5697 SGWaAP
0.703pretlmočiť3094 SGWaAP
0.705transformovať26987 SGWaAP