Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemplínsky5344 SGWaAP
0.366gemerský4683 SGWaAP
0.388Zemplín26664 SGWaAP
0.398šarišský7320 SGWaAP
0.398Zemplínsky6477 SGWaAP
0.421abovský493 SGWaAP
0.425novohradský1726 SGWaAP
0.440zemplínska5806 SGWaAP
0.473šarišská7332 SGWaAP
0.477staroľubovniansky1100 SGWaAP
0.487hontiansky1138 SGWaAP
0.505Šariš29909 SGWaAP
0.505trebišovský5187 SGWaAP
0.509Gemer27968 SGWaAP
0.515podtatranský3323 SGWaAP
0.516zemplínske2747 SGWaAP
0.517kapušiansky669 SGWaAP
0.521spišský24533 SGWaAP
0.521Novohrad10349 SGWaAP
0.522vranovský6756 SGWaAP
0.525Šarišský9985 SGWaAP
0.526bardejovský7386 SGWaAP
0.527oravský19985 SGWaAP
0.530Abovský875 SGWaAP
0.537Spiš60889 SGWaAP
0.538humenský13700 SGWaAP
0.545turniansky829 SGWaAP
0.546košický129319 SGWaAP
0.547sobranský815 SGWaAP
0.548Levický4011 SGWaAP
0.555južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.557abovská1047 SGWaAP
0.558rožňavský9418 SGWaAP
0.562východoslovenský16417 SGWaAP
0.562stropkovský3811 SGWaAP
0.564sabinovský2196 SGWaAP
0.565michalovský14707 SGWaAP
0.567gelnický1312 SGWaAP
0.570Michalovský2060 SGWaAP
0.575východoslovenská14108 SGWaAP
0.578turčiansky10143 SGWaAP
0.578Vinný2436 SGWaAP
0.579Gemerský5756 SGWaAP
0.581šarišské2813 SGWaAP
0.582Hont6820 SGWaAP
0.583Hrušov11941 SGWaAP