Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemplínske2747 SGWaAP
0.338šarišské2813 SGWaAP
0.393Zemplínsky6477 SGWaAP
0.443južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.462zemplínska5806 SGWaAP
0.487trebišovské850 SGWaAP
0.507Vinný2436 SGWaAP
0.516zemplínsky5344 SGWaAP
0.519Šarišský9985 SGWaAP
0.523východoslovenské6139 SGWaAP
0.525oravské6560 SGWaAP
0.537podtatranské2959 SGWaAP
0.537vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.543Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.546šarišská7332 SGWaAP
0.546novohradské758 SGWaAP
0.552vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.555gemerské1292 SGWaAP
0.555Zemplín26664 SGWaAP
0.568žitnoostrovské451 SGWaAP
0.577šarišský7320 SGWaAP
0.588Vihorlatský2173 SGWaAP
0.597liptovské5187 SGWaAP
0.598osvetové_stredisko12420 SGWaAP