Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemplínska5806 SGWaAP
0.228Zemplínsky6477 SGWaAP
0.240šarišská7332 SGWaAP
0.376gemerská5797 SGWaAP
0.393abovská1047 SGWaAP
0.418Šarišský9985 SGWaAP
0.432Abovský875 SGWaAP
0.433Zemplín26664 SGWaAP
0.440zemplínsky5344 SGWaAP
0.446východoslovenská14108 SGWaAP
0.462zemplínske2747 SGWaAP
0.485šarišské2813 SGWaAP
0.490hontianska2409 SGWaAP
0.490Gemerský5756 SGWaAP
0.502novohradská4205 SGWaAP
0.507južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.517Michalovský2060 SGWaAP
0.520šarišský7320 SGWaAP
0.526turčianska15979 SGWaAP
0.528podtatranská9030 SGWaAP
0.531žitnoostrovská439 SGWaAP
0.534Vinný2436 SGWaAP
0.534liptovská23546 SGWaAP