Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemitosť524 SGWaAP
0.465zemitá4557 SGWaAP
0.496lahodnosť839 SGWaAP
0.507lyrickosť717 SGWaAP
0.512zemitý2058 SGWaAP
0.523trpkastá405 SGWaAP
0.536živosť4011 SGWaAP
0.544hutnosť1580 SGWaAP
0.545poetickosť1086 SGWaAP
0.547podmanivosť409 SGWaAP
0.549živočíšnosť935 SGWaAP
0.554zemité451 SGWaAP
0.559nenútenosť1111 SGWaAP
0.559korenistá6093 SGWaAP
0.562emotívnosť1339 SGWaAP
0.564sladkastá3121 SGWaAP
0.569strohosť2344 SGWaAP
0.571korenisto708 SGWaAP
0.576kyselkavá480 SGWaAP
0.577uhladenosť882 SGWaAP
0.578výraznosť1395 SGWaAP
0.579exotickosť493 SGWaAP
0.582citovosť1980 SGWaAP