Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemianstvo2507 SGWaAP
0.400meštianstvo2519 SGWaAP
0.418sedliactvo424 SGWaAP
0.460zeman9863 SGWaAP
0.510šľachta27175 SGWaAP
0.514meštiactvo623 SGWaAP
0.545poddanstvo2135 SGWaAP
0.563úradníctvo985 SGWaAP
0.564uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.583zemiansky_rod965 SGWaAP
0.585buržoázia8590 SGWaAP
0.585feudálna3953 SGWaAP
0.587roľníctvo3421 SGWaAP
0.599Uhorsko90302 SGWaAP
0.605feudál3083 SGWaAP
0.605zemianska4768 SGWaAP
0.608národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.616duchovenstvo7189 SGWaAP
0.618statkár4923 SGWaAP
0.621robotníctvo2082 SGWaAP
0.621malomeštiactvo869 SGWaAP
0.621maďarón1524 SGWaAP
0.622poddané1252 SGWaAP
0.622feudálny4643 SGWaAP
0.623uhorský26642 SGWaAP
0.623národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.627katolíctvo451 SGWaAP
0.629feudalizmus6612 SGWaAP
0.630uhorská25662 SGWaAP
0.632odrodilec823 SGWaAP
0.633zbojníctvo907 SGWaAP
0.639maďarizácia6848 SGWaAP
0.644šľachtické1395 SGWaAP
0.644uhorské7705 SGWaAP
0.645panstvo46190 SGWaAP
0.646aristokracia7168 SGWaAP
0.647poddaný11979 SGWaAP
0.647absolutizmus2712 SGWaAP
0.648sedliak27222 SGWaAP
0.651šľachtic27207 SGWaAP
0.651mešťan18882 SGWaAP
0.652veľmož6882 SGWaAP
0.654roľnícke2594 SGWaAP