Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemianstvo2507 SGWaAP
0.400meštianstvo2519 SGWaAP
0.418sedliactvo424 SGWaAP
0.460zeman9863 SGWaAP
0.510šľachta27175 SGWaAP
0.514meštiactvo623 SGWaAP
0.545poddanstvo2135 SGWaAP
0.563úradníctvo985 SGWaAP
0.564uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.583zemiansky_rod965 SGWaAP
0.585buržoázia8590 SGWaAP
0.585feudálna3953 SGWaAP
0.587roľníctvo3421 SGWaAP
0.599Uhorsko90302 SGWaAP
0.605feudál3083 SGWaAP
0.605zemianska4768 SGWaAP
0.608národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.616duchovenstvo7189 SGWaAP
0.618statkár4923 SGWaAP
0.621robotníctvo2082 SGWaAP
0.621malomeštiactvo869 SGWaAP
0.621maďarón1524 SGWaAP
0.622poddané1252 SGWaAP
0.622feudálny4643 SGWaAP