Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemiansky_rod965 SGWaAP
0.260šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.429zeman9863 SGWaAP
0.432zemianska4768 SGWaAP
0.472šľachtická7747 SGWaAP
0.514šľachtic27207 SGWaAP
0.520zemiansky2528 SGWaAP
0.532hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.535Arpádovci1890 SGWaAP