Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemiansky2528 SGWaAP
0.448zemianska4768 SGWaAP
0.466grófsky1848 SGWaAP
0.491zemianske775 SGWaAP
0.492zeman9863 SGWaAP
0.502šľachtický9375 SGWaAP
0.502panský6939 SGWaAP
0.520zemiansky_rod965 SGWaAP
0.542zemianska_kúria878 SGWaAP
0.548Zemiansky2146 SGWaAP
0.593hontianska2409 SGWaAP
0.595zemepanský439 SGWaAP
0.607poddanský1401 SGWaAP
0.612šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.614sedliacky6748 SGWaAP
0.619statkár4923 SGWaAP
0.620šľachtická7747 SGWaAP
0.627veľkostatok4143 SGWaAP
0.627šľachtic27207 SGWaAP
0.629uhorský26642 SGWaAP