Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemianske775 SGWaAP
0.491zemiansky2528 SGWaAP
0.509zemianska4768 SGWaAP
0.555zemianske_podhradie539 SGWaAP
0.556šľachtické1395 SGWaAP
0.564poddanské1024 SGWaAP
0.568zemiansky_rod965 SGWaAP
0.580zemianska_kúria878 SGWaAP
0.583meštianske845 SGWaAP
0.599zeman9863 SGWaAP
0.603Zemiansky_podhradie508 SGWaAP
0.605zemepanské856 SGWaAP
0.610zemepanský439 SGWaAP
0.611hontianska2409 SGWaAP
0.620šoltýska481 SGWaAP
0.622považské1148 SGWaAP
0.625Melčice2044 SGWaAP
0.626kopaničiarske687 SGWaAP