Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemianska_kúria878 SGWaAP
0.433kúria16956 SGWaAP
0.440barokový_kaštieľ1621 SGWaAP
0.444renesančný_kaštieľ4002 SGWaAP
0.446kaštieľ116441 SGWaAP
0.466klasicistický_kaštieľ986 SGWaAP
0.482usadlosť19825 SGWaAP
0.488zemianska4768 SGWaAP
0.498šľachtické_sídlo1591 SGWaAP
0.511panské_sídlo1608 SGWaAP
0.524drevenička2270 SGWaAP
0.526renesančná_zvonica614 SGWaAP
0.535neskorobarokový1475 SGWaAP
0.536zvonica16688 SGWaAP
0.536meštiansky9738 SGWaAP
0.542zemiansky2528 SGWaAP
0.542grófska1269 SGWaAP
0.551ranogotický_kostol1028 SGWaAP
0.556sedliacka_usadlosť557 SGWaAP