Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemianska4768 SGWaAP
0.432zemiansky_rod965 SGWaAP
0.448zemiansky2528 SGWaAP
0.449zeman9863 SGWaAP
0.472šľachtická7747 SGWaAP
0.488zemianska_kúria878 SGWaAP
0.493Zemiansky2146 SGWaAP
0.509zemianske775 SGWaAP
0.521šoltýska481 SGWaAP
0.525sedliacka6119 SGWaAP
0.546grófska1269 SGWaAP
0.547hontianska2409 SGWaAP
0.566poddanská3984 SGWaAP
0.580šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.593vyšný_Kubín2513 SGWaAP
0.596zemepanská495 SGWaAP