Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemepanský439 SGWaAP
0.385zemepanská495 SGWaAP
0.473zemepán10965 SGWaAP
0.503ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.520zemepanské856 SGWaAP
0.533poddanské1024 SGWaAP
0.534prepoštstvo686 SGWaAP
0.538panský6939 SGWaAP
0.542veľmožský483 SGWaAP
0.545hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.547ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.553poddanský1401 SGWaAP