Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemepanské856 SGWaAP
0.279poddanské1024 SGWaAP
0.408hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.426slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.448ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.467feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.504zemepanská495 SGWaAP
0.512panstvo46190 SGWaAP
0.517poddanská3984 SGWaAP
0.520zemepanský439 SGWaAP
0.536zemepán10965 SGWaAP
0.547prepoštstvo686 SGWaAP
0.552stoličné741 SGWaAP
0.575meštianske845 SGWaAP
0.576richtárstvo405 SGWaAP
0.578jarmočné1353 SGWaAP
0.590cechové468 SGWaAP