Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemepanská495 SGWaAP
0.385zemepanský439 SGWaAP
0.394zemepán10965 SGWaAP
0.408poddanská3984 SGWaAP
0.461hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.484šľachtická7747 SGWaAP
0.487poddanské1024 SGWaAP
0.495feudál3083 SGWaAP
0.504zemepanské856 SGWaAP
0.514panstvo46190 SGWaAP
0.515ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.516feudálna3953 SGWaAP
0.534ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.537šoltýska481 SGWaAP
0.540poddaná2162 SGWaAP
0.541šľachta27175 SGWaAP
0.549richtárstvo405 SGWaAP
0.552feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.561zeman9863 SGWaAP
0.567spišský_prepošt462 SGWaAP
0.570sedliacka_usadlosť557 SGWaAP
0.570jágerský_biskup727 SGWaAP
0.572veľkostatok4143 SGWaAP
0.575prepoštstvo686 SGWaAP
0.583poddaný11979 SGWaAP
0.588uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.588grófska1269 SGWaAP
0.589stoličná2009 SGWaAP
0.591želiar2660 SGWaAP
0.593mešťan18882 SGWaAP