Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemepanská495 SGWaAP
0.385zemepanský439 SGWaAP
0.394zemepán10965 SGWaAP
0.408poddanská3984 SGWaAP
0.461hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.484šľachtická7747 SGWaAP
0.487poddanské1024 SGWaAP
0.495feudál3083 SGWaAP
0.504zemepanské856 SGWaAP
0.514panstvo46190 SGWaAP
0.515ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.516feudálna3953 SGWaAP
0.534ostrihomská_kapitula656 SGWaAP