Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zemepán10965 SGWaAP
0.305poddaný11979 SGWaAP
0.322poddaný12743 SGWaAP
0.349poddanská3984 SGWaAP
0.350feudál3083 SGWaAP
0.363zeman9863 SGWaAP
0.369šľachtic27207 SGWaAP
0.370panstvo46190 SGWaAP
0.394zemepanská495 SGWaAP
0.406mešťan18882 SGWaAP
0.410hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.421veľkostatkár2399 SGWaAP
0.453richtár22876 SGWaAP
0.456poddaná2162 SGWaAP
0.473zemepanský439 SGWaAP
0.478ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.480ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.483veľkostatok4143 SGWaAP
0.483želiar2660 SGWaAP
0.486statkár4923 SGWaAP
0.489poddanské1024 SGWaAP
0.491jágerský_biskup727 SGWaAP