Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zeman9863 SGWaAP
0.302šľachtic27207 SGWaAP
0.363zemepán10965 SGWaAP
0.366statkár4923 SGWaAP
0.390poddaný11979 SGWaAP
0.413veľmož6882 SGWaAP
0.420sedliak27222 SGWaAP
0.429mešťan18882 SGWaAP
0.429zemiansky_rod965 SGWaAP
0.443veľkostatkár2399 SGWaAP
0.448feudál3083 SGWaAP
0.449zemianska4768 SGWaAP
0.450podžupan3090 SGWaAP
0.456poddaný12743 SGWaAP
0.460zemianstvo2507 SGWaAP
0.465richtár22876 SGWaAP
0.473šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.477gróf58759 SGWaAP
0.479palatín7542 SGWaAP
0.480panstvo46190 SGWaAP
0.489šľachta27175 SGWaAP
0.492zemiansky2528 SGWaAP