Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.279ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.424záhradníctvo8542 SGWaAP
0.450vinohradníctvo10535 SGWaAP
0.473poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.505potravinárstvo14882 SGWaAP
0.535včelárstvo7725 SGWaAP
0.537chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.542lesníctvo13192 SGWaAP
0.542záhradkárstvo1613 SGWaAP
0.551poľnohospodárska118219 SGWaAP
0.552zeleninárska409 SGWaAP
0.563agropotravinárstvo594 SGWaAP
0.573poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.583farmárstvo732 SGWaAP
0.593dobytkárstvo535 SGWaAP
0.594pestovanie_vinič2611 SGWaAP
0.595chov_ošípaná1952 SGWaAP
0.597krmovina4995 SGWaAP
0.599poľnohospodárske12293 SGWaAP
0.606šľachtenie7059 SGWaAP
0.608pestovanie107002 SGWaAP
0.608pekárstvo1015 SGWaAP
0.612poľnohospodárska_plodina6097 SGWaAP
0.614chovateľstvo1847 SGWaAP