Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zbrojnoš2250 SGWaAP
0.417pandúr1618 SGWaAP
0.463udatný_bojovník768 SGWaAP
0.464husár5217 SGWaAP
0.490udatný4847 SGWaAP
0.493rytier56860 SGWaAP
0.494paholok4903 SGWaAP
0.520dráb4055 SGWaAP
0.526sluha67224 SGWaAP
0.539kastelán4573 SGWaAP
0.543kočiš9123 SGWaAP
0.545kaprál1942 SGWaAP
0.549pohonič3467 SGWaAP
0.552páža2246 SGWaAP
0.559zbojník23566 SGWaAP
0.573kráľov8145 SGWaAP
0.579meč85633 SGWaAP
0.579chrabrý2268 SGWaAP
0.582žalárnik1246 SGWaAP
0.583halapartňa1071 SGWaAP
0.583dragún1083 SGWaAP
0.586paloš441 SGWaAP
0.586mušketier4954 SGWaAP
0.593veľmož6882 SGWaAP