Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zbojník23566 SGWaAP
0.364zbojnícky_kapitán833 SGWaAP
0.423lúpežník5608 SGWaAP
0.430Juro_Jánošík1018 SGWaAP
0.455pandúr1618 SGWaAP
0.483zbojnícky3049 SGWaAP
0.492Jánošík50945 SGWaAP
0.495zbojnícka4419 SGWaAP
0.510bača15048 SGWaAP
0.519surovec2961 SGWaAP
0.527junák5494 SGWaAP
0.527lúpežný_rytier1073 SGWaAP
0.528zlapať999 SGWaAP
0.533horár7148 SGWaAP
0.540lomidrevo692 SGWaAP
0.544husár5217 SGWaAP
0.545zbojnícka_družina642 SGWaAP
0.548bandita12520 SGWaAP
0.552zbíjať1898 SGWaAP
0.559zbrojnoš2250 SGWaAP
0.570strigôň2196 SGWaAP
0.572šuhaj6119 SGWaAP
0.573Zbojník656 SGWaAP
0.574sedliak27222 SGWaAP