Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zbojníctvo907 SGWaAP
0.476jánošíkovská1704 SGWaAP
0.606zbojník23566 SGWaAP
0.616zbojnícka4419 SGWaAP
0.625salašníctvo1170 SGWaAP
0.626zbojstvo981 SGWaAP
0.627jánošíkovský781 SGWaAP
0.633zemianstvo2507 SGWaAP
0.638zbojnícky3049 SGWaAP
0.645zbojnícka_družina642 SGWaAP
0.646zbojnícky_kapitán833 SGWaAP
0.656ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.676turecký_vpád1141 SGWaAP
0.679zbojnícke518 SGWaAP
0.680feudalizmus6612 SGWaAP
0.682národovectvo952 SGWaAP
0.683ľudová_slovesnosť5057 SGWaAP
0.683husitské1106 SGWaAP
0.684malomeštiactvo869 SGWaAP
0.684pastierstvo1875 SGWaAP
0.685národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.689udavačstvo1057 SGWaAP
0.689pašeráctvo824 SGWaAP