Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zbojnícka_družina642 SGWaAP
0.523zbojnícky_kapitán833 SGWaAP
0.545zbojník23566 SGWaAP
0.579zbojnícka4419 SGWaAP
0.582bratrík1544 SGWaAP
0.586lúpežný_rytier1073 SGWaAP
0.598družina31377 SGWaAP
0.599kurucký1138 SGWaAP
0.612husitské_vojsko604 SGWaAP
0.627zbojnícky3049 SGWaAP
0.628jánošíkovská1704 SGWaAP
0.636kurucké744 SGWaAP
0.645zbojníctvo907 SGWaAP
0.646bratrícke442 SGWaAP
0.657povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.660partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.661kompánia1758 SGWaAP
0.662zeman9863 SGWaAP
0.665lúpežný1426 SGWaAP
0.666partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.668pandúr1618 SGWaAP
0.669kurucká865 SGWaAP