Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zbožnosť13347 SGWaAP
0.136nábožnosť6354 SGWaAP
0.378duchovnosť8561 SGWaAP
0.448horlivosť13105 SGWaAP
0.452svätosť32841 SGWaAP
0.456učenosť2551 SGWaAP
0.466prostota3792 SGWaAP
0.466kajúcnosť2420 SGWaAP
0.468viera559516 SGWaAP
0.472askéza3839 SGWaAP
0.473mariánska_úcta2247 SGWaAP
0.476opravdivá5754 SGWaAP
0.490bohabojnosť621 SGWaAP
0.494zbožná5819 SGWaAP
0.503veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.511cnosť33244 SGWaAP
0.519čnosť15882 SGWaAP
0.521poníženosť3034 SGWaAP
0.524synovská1977 SGWaAP
0.526dobrotivosť2433 SGWaAP
0.526zbožný9829 SGWaAP
0.526opravdivosť768 SGWaAP
0.529šľachetnosť2744 SGWaAP
0.543pobožnosť15475 SGWaAP