Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zbožné1827 SGWaAP
0.310nábožné1272 SGWaAP
0.437horlivé1591 SGWaAP
0.448pokorné4001 SGWaAP
0.466cnostné649 SGWaAP
0.509vznešené8432 SGWaAP
0.511zbožná5819 SGWaAP
0.517zbožný9829 SGWaAP
0.530bezbožné1130 SGWaAP
0.531blažené1793 SGWaAP
0.539láskyplné3415 SGWaAP
0.542počestné482 SGWaAP
0.542opravdivé2594 SGWaAP
0.553dobrosrdečné441 SGWaAP
0.555oddané1905 SGWaAP
0.555ctihodné470 SGWaAP
0.560úprimné24797 SGWaAP
0.561nábožný6391 SGWaAP
0.570svetské4784 SGWaAP
0.571veriace4983 SGWaAP
0.572úctivé1522 SGWaAP
0.573mlčanlivé739 SGWaAP
0.577sväté41015 SGWaAP
0.578božské15006 SGWaAP
0.579radostné17077 SGWaAP