Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zbabelosť7461 SGWaAP
0.362sebeckosť3270 SGWaAP
0.364spupnosť1331 SGWaAP
0.368samoľúbosť4704 SGWaAP
0.371pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.378namyslenosť3052 SGWaAP
0.381bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.383podlosť3793 SGWaAP
0.385nadutosť2296 SGWaAP
0.385ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.407zadubenosť887 SGWaAP
0.408tuposť3460 SGWaAP
0.425bezcitnosť2602 SGWaAP
0.430pokrytectvo12995 SGWaAP
0.436povýšenosť1878 SGWaAP
0.439zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.442márnomyseľnosť2464 SGWaAP
0.443falošnosť3045 SGWaAP
0.446arogancia24083 SGWaAP
0.451vierolomnosť831 SGWaAP
0.452nafúkanosť738 SGWaAP
0.454povýšenectvo1034 SGWaAP
0.463sebectvo10545 SGWaAP