Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zbabelec12595 SGWaAP
0.282slaboch6255 SGWaAP
0.294podliak4530 SGWaAP
0.344zbabelý6595 SGWaAP
0.415zradca21291 SGWaAP
0.432pokrytec8736 SGWaAP
0.434idiot41565 SGWaAP
0.461klamár19230 SGWaAP
0.461psychopat15417 SGWaAP
0.466egoista5699 SGWaAP
0.467alibista1351 SGWaAP
0.467darebák12308 SGWaAP
0.470tyran14479 SGWaAP
0.470cynik3635 SGWaAP
0.475hlupák45452 SGWaAP
0.477sebec4550 SGWaAP
0.482chrapúň3714 SGWaAP
0.485sviniar5895 SGWaAP
0.493gauner6547 SGWaAP
0.493strachopud1044 SGWaAP
0.495grobian1883 SGWaAP
0.497sadista2713 SGWaAP
0.503oportunista2613 SGWaAP
0.504bezcharakterný2974 SGWaAP
0.506zlosyn2750 SGWaAP