Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zbabelé1891 SGWaAP
0.379hlúpe23035 SGWaAP
0.382pokrytecké2358 SGWaAP
0.401detinské3217 SGWaAP
0.409alibistické1648 SGWaAP
0.416cynické2161 SGWaAP
0.430sebecké3637 SGWaAP
0.432podlé1826 SGWaAP
0.434úbohé12159 SGWaAP
0.442farizejské752 SGWaAP
0.458bezcharakterné474 SGWaAP
0.471hanebné3436 SGWaAP
0.473zbabelý6595 SGWaAP
0.474trápne12947 SGWaAP
0.475bezočivé1125 SGWaAP
0.484bezcitné1233 SGWaAP
0.486nečestné2401 SGWaAP
0.499nerozumné5469 SGWaAP
0.502arogantné4026 SGWaAP
0.511egoistické1715 SGWaAP
0.513zbabelá2279 SGWaAP
0.515zvrátené4274 SGWaAP
0.516pochabé1380 SGWaAP
0.517drzé3227 SGWaAP
0.524ponižujúce5122 SGWaAP