Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zatvrdzovať506 SGWaAP
0.378zatvrdiť1774 SGWaAP
0.582pokorovať1216 SGWaAP
0.600previňovať493 SGWaAP
0.605znetvorovať436 SGWaAP
0.609popudzovať1388 SGWaAP
0.610umŕtvovať1409 SGWaAP
0.620nezatvrdzovať516 SGWaAP
0.640zarmucovať2586 SGWaAP
0.643zlorečiť1314 SGWaAP
0.647potupovať1179 SGWaAP
0.650rúhať3643 SGWaAP
0.652zaslepovať916 SGWaAP
0.658reptať2950 SGWaAP
0.658otupieť1122 SGWaAP
0.662hrešiť12811 SGWaAP
0.664nevernosť1830 SGWaAP
0.665prehrešovať798 SGWaAP
0.666zrádzať4919 SGWaAP
0.668zraňovať7450 SGWaAP
0.670ničomnosť698 SGWaAP
0.670nerozumnosť1145 SGWaAP
0.673zatvrdnúť974 SGWaAP