Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zatvrdiť1774 SGWaAP
0.378zatvrdzovať506 SGWaAP
0.562zatvrdnúť974 SGWaAP
0.583opovrhnúť1370 SGWaAP
0.589zatrpknúť1032 SGWaAP
0.597zlorečiť1314 SGWaAP
0.605bezbožník2862 SGWaAP
0.605tvrdošijný893 SGWaAP
0.609spyšnieť782 SGWaAP
0.616nezatvrdzovať516 SGWaAP
0.616bezbožný5665 SGWaAP
0.619pokorovať1216 SGWaAP
0.623rúhať3643 SGWaAP
0.626nevernosť1830 SGWaAP
0.637otupieť1122 SGWaAP
0.640nepočúvnuť1626 SGWaAP
0.645neodvrhnúť560 SGWaAP
0.645prehrešiť2528 SGWaAP
0.646popudzovať1388 SGWaAP
0.648reptať2950 SGWaAP
0.650Hospodin53894 SGWaAP
0.652neuzdraviť1012 SGWaAP
0.654odvrhnúť5049 SGWaAP
0.654bezbožné1130 SGWaAP