Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.307sebaľútosť5370 SGWaAP
0.322zášť2846 SGWaAP
0.381neláska2811 SGWaAP
0.391zloba21598 SGWaAP
0.400pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.404urazenosť981 SGWaAP
0.404roztrpčenosť487 SGWaAP
0.410podozrievavosť2475 SGWaAP
0.410nevraživosť12060 SGWaAP
0.417sebeckosť3270 SGWaAP
0.418hnev130034 SGWaAP
0.423skľúčenosť2916 SGWaAP
0.423žiarlivosť26105 SGWaAP
0.424nenávisť113468 SGWaAP
0.425frustrácia27261 SGWaAP
0.426trpkosť9044 SGWaAP
0.442beznádej21631 SGWaAP
0.444závisť36213 SGWaAP
0.445zlosť46363 SGWaAP
0.445ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.446samoľúbosť4704 SGWaAP
0.451bezmocnosť22408 SGWaAP
0.452mrzutosť3783 SGWaAP