Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zatýkať4256 SGWaAP
0.439vypočúvať13537 SGWaAP
0.453vraždiť24457 SGWaAP
0.457zatknúť53531 SGWaAP
0.468popravovať2406 SGWaAP
0.499pozatýkať893 SGWaAP
0.515zastrašovať5752 SGWaAP
0.520lynčovať851 SGWaAP
0.523väzniť7507 SGWaAP
0.527zatýkanie7520 SGWaAP
0.540perzekvovať593 SGWaAP
0.542zatknutý16126 SGWaAP
0.550znásilňovať7086 SGWaAP
0.555mučiť18178 SGWaAP
0.576masakrovať1169 SGWaAP
0.577terorizovať6377 SGWaAP
0.586podpaľovať1974 SGWaAP
0.587špehovať5150 SGWaAP
0.597konfiškovať881 SGWaAP
0.598nezatknúť1374 SGWaAP
0.598popraviť18944 SGWaAP
0.599vyvražďovať1030 SGWaAP
0.600šikanovať7660 SGWaAP
0.601verbovať2782 SGWaAP
0.602zločinec53657 SGWaAP