Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastupujúci14275 SGWaAP
0.465zástupca648231 SGWaAP
0.503zastupovať118453 SGWaAP
0.522zastupujúca6613 SGWaAP
0.538zastupujúce831 SGWaAP
0.606poverený51088 SGWaAP
0.612predseda1053539 SGWaAP
0.612novovymenovaný2660 SGWaAP
0.631viceprezident58707 SGWaAP
0.631tajomník66290 SGWaAP
0.634riaditeľ787271 SGWaAP
0.650generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.665generálny85792 SGWaAP
0.665člen1683106 SGWaAP
0.668čelný_predstaviteľ6124 SGWaAP
0.671bývalý623394 SGWaAP
0.672námestník41776 SGWaAP
0.674podpredseda196986 SGWaAP
0.674predstavenstvo119991 SGWaAP
0.678predstaviteľ487580 SGWaAP
0.680poverené2704 SGWaAP
0.682funkcionár116490 SGWaAP