Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastupujúca6613 SGWaAP
0.522zastupujúci14275 SGWaAP
0.537zastupujúce831 SGWaAP
0.561zastupovať118453 SGWaAP
0.585zástupca648231 SGWaAP
0.594zástupkyňa46643 SGWaAP
0.657predsedníčka85591 SGWaAP
0.658výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.671mimovládna5731 SGWaAP
0.671generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.675viceprezidentka5014 SGWaAP
0.681tajomníčka9637 SGWaAP
0.683záujmové_združenie6832 SGWaAP
0.688profesijné_združenie2134 SGWaAP
0.688oslovená7949 SGWaAP
0.690nezastupovať2428 SGWaAP
0.691štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.695mimovládna_organizácia55208 SGWaAP
0.695zainteresovaná28020 SGWaAP
0.697združovať36095 SGWaAP