Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.179mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.279miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.323MsZ50628 SGWaAP
0.415poslanec1113479 SGWaAP
0.422Zastupiteľstvo1397 SGWaAP
0.437MsR3196 SGWaAP
0.437ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.444obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.460novozvolené1368 SGWaAP
0.522hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.527primátor512206 SGWaAP
0.530politické_grémium1370 SGWaAP
0.540mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.544ustanovujúce2537 SGWaAP
0.546poslanecké_grémium1389 SGWaAP
0.549zasadnutie250309 SGWaAP
0.561poslanecký67715 SGWaAP
0.563hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.566trojpätinová_väčšina2354 SGWaAP
0.577novembrová_komunálna1701 SGWaAP
0.579Poslanec7225 SGWaAP