Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.326veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.331konzulát9864 SGWaAP
0.386konzulárny4333 SGWaAP
0.413konzulárne_oddelenie757 SGWaAP
0.426Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.430Zastupiteľský674 SGWaAP
0.441Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.444diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.463konzulárna2376 SGWaAP
0.508konzul8987 SGWaAP
0.520konzulárne559 SGWaAP
0.532ambasáda25370 SGWaAP
0.560MZV12379 SGWaAP
0.562generálny_konzul2300 SGWaAP
0.571vyslanectvo2261 SGWaAP
0.594veľvyslanec80646 SGWaAP
0.600americké_veľvyslanectvo3396 SGWaAP
0.604pridelenec1774 SGWaAP
0.605vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.619krajanský_spolok1198 SGWaAP
0.622vojenský_atašé638 SGWaAP
0.623vízové780 SGWaAP
0.633konzulka1201 SGWaAP
0.654atašé2297 SGWaAP
0.664krajanská_komunita1022 SGWaAP
0.679vstupné_vízum1492 SGWaAP
0.680styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.682cudzinecká_polícia6676 SGWaAP
0.686poverovacia_listina2464 SGWaAP
0.686vízový2038 SGWaAP
0.688cestovný_pas12956 SGWaAP
0.690vízum51245 SGWaAP
0.690veľvyslanecký563 SGWaAP
0.693tlačový_atašé576 SGWaAP
0.697prechodný_pobyt11179 SGWaAP
0.698ohlasovňa2772 SGWaAP