Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.326veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.331konzulát9864 SGWaAP
0.386konzulárny4333 SGWaAP
0.413konzulárne_oddelenie757 SGWaAP
0.426Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.430Zastupiteľský674 SGWaAP
0.441Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.444diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.463konzulárna2376 SGWaAP
0.508konzul8987 SGWaAP
0.520konzulárne559 SGWaAP
0.532ambasáda25370 SGWaAP
0.560MZV12379 SGWaAP
0.562generálny_konzul2300 SGWaAP
0.571vyslanectvo2261 SGWaAP
0.594veľvyslanec80646 SGWaAP
0.600americké_veľvyslanectvo3396 SGWaAP
0.604pridelenec1774 SGWaAP
0.605vojenský_pridelenec882 SGWaAP