Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastupiteľský3720 SGWaAP
0.380samosprávny12123 SGWaAP
0.393zákonodarný4145 SGWaAP
0.421volený33101 SGWaAP
0.531zákonodarný_zbor8486 SGWaAP
0.569zákonodarná7669 SGWaAP
0.593demokraticky_zvolený2059 SGWaAP
0.599zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.601samosprávna8870 SGWaAP
0.612ústavodarný533 SGWaAP
0.619novozvolené1368 SGWaAP
0.623samosprávne1970 SGWaAP
0.624tajné_hlasovanie7649 SGWaAP
0.632voliteľ2488 SGWaAP
0.634ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.640volená7093 SGWaAP
0.640pomerné_zastúpenie1627 SGWaAP
0.641zákonodarné_zhromaždenie501 SGWaAP
0.649zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.649novozvolený15313 SGWaAP
0.652volebný_obvod23142 SGWaAP
0.652federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP