Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.412demokracia263683 SGWaAP
0.432demokratický64512 SGWaAP
0.460parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.465liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.497pomerný_volebný739 SGWaAP
0.509pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.516pluralitná2549 SGWaAP
0.522demokratická111670 SGWaAP
0.538zákonodarná7669 SGWaAP
0.542imperatívny_mandát656 SGWaAP
0.557legitimita14045 SGWaAP
0.558parlamentná52564 SGWaAP
0.559pseudodemokracia407 SGWaAP
0.566demokratické26181 SGWaAP
0.568Demokracia2100 SGWaAP
0.578pluralizmus5010 SGWaAP
0.580diktatúra24909 SGWaAP
0.581demokratickosť1178 SGWaAP
0.594zastupiteľská1542 SGWaAP
0.599zastupiteľský3720 SGWaAP
0.602štátostrana2088 SGWaAP
0.607demokraticky9268 SGWaAP
0.614autokracia1058 SGWaAP
0.619totalitný9859 SGWaAP
0.620centralizmus2591 SGWaAP
0.621federalizmus1056 SGWaAP
0.621diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.621samovláda809 SGWaAP
0.621princíp_subsidiarita2422 SGWaAP
0.623centralistický969 SGWaAP
0.628ústavnosť9185 SGWaAP
0.628vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.629volený33101 SGWaAP
0.630etatizmus1393 SGWaAP
0.633liberalizmus19638 SGWaAP
0.634pluralitný2288 SGWaAP
0.634demokraticky_zvolený2059 SGWaAP