Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.412demokracia263683 SGWaAP
0.432demokratický64512 SGWaAP
0.460parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.465liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.497pomerný_volebný739 SGWaAP
0.509pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.516pluralitná2549 SGWaAP
0.522demokratická111670 SGWaAP
0.538zákonodarná7669 SGWaAP
0.542imperatívny_mandát656 SGWaAP
0.557legitimita14045 SGWaAP
0.558parlamentná52564 SGWaAP
0.559pseudodemokracia407 SGWaAP
0.566demokratické26181 SGWaAP
0.568Demokracia2100 SGWaAP
0.578pluralizmus5010 SGWaAP
0.580diktatúra24909 SGWaAP
0.581demokratickosť1178 SGWaAP
0.594zastupiteľská1542 SGWaAP
0.599zastupiteľský3720 SGWaAP