Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastupiteľská1542 SGWaAP
0.594zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.663pluralitná2549 SGWaAP
0.675demokratická111670 SGWaAP
0.686zastupiteľský3720 SGWaAP
0.690zákonodarná7669 SGWaAP
0.707pseudodemokracia407 SGWaAP
0.709samosprávna8870 SGWaAP
0.720korporatívna712 SGWaAP
0.721legitímnosť2535 SGWaAP
0.721parlamentná52564 SGWaAP
0.724exekutívny974 SGWaAP
0.725pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.727demokratický64512 SGWaAP
0.730legitimita14045 SGWaAP
0.732nestranícka495 SGWaAP
0.733autokratická662 SGWaAP
0.733exekutívna1707 SGWaAP
0.739mocenská17357 SGWaAP
0.743nadstranícka735 SGWaAP