Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastrešovať29150 SGWaAP
0.437zastrešiť8957 SGWaAP
0.503združovať36095 SGWaAP
0.548spoluorganizovať4183 SGWaAP
0.576participovať23238 SGWaAP
0.600organizovať335455 SGWaAP
0.610koordinovať37222 SGWaAP
0.613šéfovať20446 SGWaAP
0.623úzko_spolupracovať18842 SGWaAP
0.629zastupovať118453 SGWaAP
0.635sponzorovať10860 SGWaAP
0.643gescia6085 SGWaAP
0.656spoluorganizátor15623 SGWaAP
0.666odborný_garant9910 SGWaAP
0.670manažovať9443 SGWaAP
0.673prevádzkovať99478 SGWaAP
0.678organizačne18822 SGWaAP
0.689gestorovať427 SGWaAP
0.692celoslovenská_pôsobnosť3442 SGWaAP
0.694spolupracovať329062 SGWaAP