Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zastavaná11085 SGWaAP
0.370zastavané_územie9219 SGWaAP
0.427intravilán11872 SGWaAP
0.430rovinatý_pozemok7814 SGWaAP
0.432extravilán4231 SGWaAP
0.446zastavaný4040 SGWaAP
0.448svahovitý2876 SGWaAP
0.453radová_zástavba5717 SGWaAP
0.456úžitková_plocha25492 SGWaAP
0.459Pozemok7496 SGWaAP
0.466mierne_svahovitý5839 SGWaAP
0.475rovinatý15491 SGWaAP
0.477zastavané1593 SGWaAP
0.491zastavaná_plocha41238 SGWaAP
0.494obytná56021 SGWaAP
0.514pozemok829318 SGWaAP
0.529svahovitá954 SGWaAP
0.531Výmera2913 SGWaAP