Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zasnežené3888 SGWaAP
0.331zasnežený11271 SGWaAP
0.343zasnežená15614 SGWaAP
0.488mrazivé5775 SGWaAP
0.492zamrznuté3483 SGWaAP
0.533zamrznuté_jazero1322 SGWaAP
0.538sneh316052 SGWaAP
0.550daždivé3948 SGWaAP
0.556pochmúrne3611 SGWaAP
0.563zablatené903 SGWaAP
0.569snehové3115 SGWaAP
0.569snežiť20466 SGWaAP
0.573hmlisté3573 SGWaAP
0.585blatisté402 SGWaAP
0.587hustá_hmla5590 SGWaAP
0.591snehová_prikrývka2009 SGWaAP
0.591snehová_fujavica914 SGWaAP
0.592sychravé2435 SGWaAP
0.595snehový_poprašok453 SGWaAP
0.597vysvietené1608 SGWaAP