Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zaslepovať916 SGWaAP
0.396zatemňovať2292 SGWaAP
0.427zaslepiť2448 SGWaAP
0.482oslepovať3013 SGWaAP
0.531zatemniť4003 SGWaAP
0.558zastierať5256 SGWaAP
0.573klam16148 SGWaAP
0.593chtivosť1022 SGWaAP
0.599zahmlievať6897 SGWaAP
0.612zahanbovať1341 SGWaAP
0.613otupovať2401 SGWaAP
0.618pokorovať1216 SGWaAP
0.620zotročovať3071 SGWaAP
0.625roznecovať1620 SGWaAP
0.628mamona4353 SGWaAP
0.629sebectvo10545 SGWaAP
0.630nadutosť2296 SGWaAP
0.632znetvorovať436 SGWaAP
0.635ohlupovať1815 SGWaAP
0.638žiadostivosť11285 SGWaAP
0.639lakomstvo3062 SGWaAP
0.640balamutiť1949 SGWaAP