Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zasadnutie250309 SGWaAP
0.112zasadanie51971 SGWaAP
0.217mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.328mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.351plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.436rokovanie507179 SGWaAP
0.438ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.445valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.461výročné_zasadnutie1314 SGWaAP
0.464plenárne_zasadanie2725 SGWaAP
0.465ustanovujúce2537 SGWaAP
0.475Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.492generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.506výjazdové_zasadnutie2155 SGWaAP
0.510plenárne1992 SGWaAP
0.523prerokovať43152 SGWaAP
0.524Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.532Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.547výbor390776 SGWaAP
0.547plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.549zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.549schôdza103581 SGWaAP
0.549zasadať23809 SGWaAP
0.559prerokovanie42648 SGWaAP